kontaktpersoner

Kontaktpersoner


Pekka Jolanki
Försäljning
Tel. +46 (0)76 525 5000
pekka.jolanki(at)kvalitest.com

Stefan Aase
Försäljning
Tel. +46 (0)76 525 5560
stefan.aase(at)kvalitest.com

Frida Eberstål
Säljadministration
Tel. +46 (0)76 525 5530
frida.eberstal(at)kvalitest.com

Lauri Selänne
Teknisk support
Tel. +358 (0)400 376 297
lauri.selanne(at)kvalitest.com

Taija Jolanki
Markandsföring & Kvalitet
Tel. +358 (0)400 496 472
taija.jolanki(at)kvalitest.com