kontaktpersoner

Kontaktpersoner


Pekka Jolanki
Försäljning, västra och södra Sverige
Tel. +46 (0)76 525 5000
pekka.jolanki(at)kvalitest.com

Stefan Aase
Försäljning, mellersta och norra Sverige
Tel. +46 (0)76 525 5560
stefan.aase(at)kvalitest.com

Lauri Selänne
Teknisk support
Tel. +46 (0)76 525 5032
lauri.selanne(at)kvalitest.com

Frida Eberstål
Säljadministration
Tel. +46 (0)76 525 5530
frida.eberstal(at)kvalitest.com

Taija Jolanki
Marknadsföring & kvalitet
taija.jolanki(at)kvalitest.com