can-baserad mätdatainsamling

imc CANSAS, CAN-baserade mätsystem

imc erbjuder kraftulla CAN-baserade mätdatainsamlingssystem och mätmoduler för mobila mätningar i fordonsapplikationer samt för uppbyggnad av industriella testsystem.

Ladda ned broschyren för CANSAS-seriens mätsystemet (pdf) här »


imc erbjuder även kraftulla PC-mjukvaror till sina datainsamlingssystem såsom imc Studio för mätning och styrning samt Inline Famos för analys.

imc:n CRONOSFlex

Ladda ned broschyren (pdf) för imc Studio här » och för Inline Famos här »


För mer information fyll i formuläret nedan och skicka till oss!