mätdatainsamling

imc CRONOS-XT, miljötåliga mätsystem

imc CRONOS-XT är ett superrobust mätsystem med IP67-kapsling och användningsområde mellan -40°C och +85°C. Mätsystemet passar utmärkt för ruggad mätdatainsamling både i fält och på labbet.

imc CRONOS-XT är också ett modulärt mätsystem som har flera valbara mät- och styrkort som enkelt kan klickas ihop till ett komplett mät- och styrsystem.

Ladda ned broschyren för imc:s ruggade mätdatainsamlingssystem CRONOS-XT (pdf)  här »


imc CRONOS-XT:s kanske starkaste fördel jämfört med PC-baserade mätsystem är den inbyggda Online FAMOS-mjukvaran som erbjuder avancerad och kraftfull realtidsanalys och kontroll internt i mätsystemet utan extern dator, totalt nästan 200 olika funktioner.

Med Online FAMOS kan du genomföra statistiska utvärderingar, matematiska beräkningar och/eller komplexa analyser medan mätningen fortfarande är igång och på så sätt få ut värdefulla och tidssparande resultat i realtid och kan reagera omedelbart – även under testet.

Mer info om Online FAMOS (pdf)  här »


imc erbjuder även kraftulla PC-mjukvaror till sina datainsamlingssystem såsom imc Studio för mätning och styrning samt Inline Famos för analys.

imc:n CRONOSFlex

Ladda ned broschyren (pdf) för imc Studio här » och för Inline Famos här »


För mer information fyll i formuläret nedan och skicka till oss!