imc EOS

imc EOS, snabb mäthastighet upp till 4MS/s

imc EOS har 4 st mätkanaler per modul med 24-bitars upplösning. De är alla galvaniskt isolerade från varandra och kan mäta spänning ±60 V, IEPE- och strömgivare direkt.

imc EOS-system kan användas som ett fristående mätsystem eller synkront tillsammans med andra mätsystem från imc. Detta är av särskilt intresse för användare som redan arbetar med imc:s mätsystem och vill utöka sin befintliga mätuppsättning med höghastighetskanaler.

mätdatainsamling mätdatainsamling cronosflex

Användningsområdena för imc EOS kan vara från höghastighetsinspelare i sprängningstester till strukturburen ljud- och vibrationsmätning, analys av omkopplingsprocesser på styrenheter eller krockkudde- och kraschtester, till e-mobilitetsprovning.

En särskilt attraktiv egenskap är givetvis möjligheten att använda imc EOS synkront tillsammans med alla andra imc:s mätsystem såsom t.ex. CRONOSflex som EOS kan klickas ihop med.

Konfiguration och visualisering för alla imc EOS mätsystem görs med programvaran imc STUDIO.

Mer om mätsystemet EOS hittar du på imc:s hemsida här » 


imc erbjuder även kraftulla PC-mjukvaror till sina datainsamlingssystem såsom imc Studio för mätning och styrning samt Inline Famos för analys.

imc:n CRONOSFlex

Ladda ned broschyren (pdf) för imc Studio här » och för Inline Famos här »


För mer information fyll i formuläret nedan och skicka till oss!