can-baserad mätdatainsamling

CAN-baserade mätsystem

imc erbjuder kraftulla CAN-baserade datainsamlingssystem främst för mobila mätningar i fordonsapplikationer samt för uppbyggnad av industriella testsystem.

Ladda ned broschyren (pdf) för CANSAFlex här » och CANSASFit här »


imc:n CRONOSFlex

imc erbjuder även kraftulla mjukvaror till sina datainsamlingssystem såsom Studio för mätning och styrning samt Famos för analys.

Ladda ned broschyren (pdf) för Studio här » och för Famos här »


För mer information fyll i formuläret nedan och skicka till oss!